+972586558800

שירותים משפטיים

 

פשיטת רגל והוצאה לפועל

ייצוג חייבים ונושים בהליכים הוצאה לפועל, פשיטת רגל ופירוק חברותמחיקת חובות

האיזון בין חובת החייב לשלם לנושיו את חבותיו לבין זכותו לחיים בכבוד ופתיחת דף חדש מאפשר לחייבים, הין במסלול ההוצאה לפועל והן באמצעות הליך של פשיטת, רגל למחוק את חובותיו בסופו של יום זאת, בתנאי שיעמוד בתנאים מסויימים שנקבעו בחוק.

עיכוב הליכים

קודם הפניה להליך איחוד תיקים או פשיטת הרגל פועלים הנושים במלוא המרץ כנגד החייב על ידי הטלת עיקולים והגבלות המקשות לנהל את חייו. בשלב ביניים זה, עד אשר זוכה החייב לעיכוב הליכים קבוע נגדו, יש לפעול בבקשה מתאימה לעיכוב הליכים זמני לתקופת הביניים. נקיטת צעד זה חשובה מאד ומאפשרת לחייב להמשיך לנהל את חייו בכבוד.

ביטול הגבלות

קודם הפניה להליך איחוד תיקים או פשיטת הרגל פועלים הנושים במלוא המרץ כנגד החייב על ידי הטלת עיקולים והגבלות המקשות לנהל את חייו. בשלב ביניים זה, עד אשר זוכה החייב לעיכוב הליכים קבוע נגדו, יש לפעול בבקשה מתאימה לעיכוב הליכים זמני לתקופת הביניים. נקיטת צעד זה חשובה מאד ומאפשרת לחייב להמשיך לנהל את חייו בכבוד.

אישור לפתיחת חשבון בנק

קודם לפניה של הליך פשיטת רגל מוטל, על פי רוב, עיקול על ידי הנושה על חשבון של החייב. כלומר, המשכורת תעוקל והחייב לא יכול לבצע כל פעולה בחשבון העובר ושב. אישור לפתיחת חשבון בנק מאפשר לחייב להמשיך להתנהל בחשבון הבנק הקודם או לפתוח חשבון בנק חדש ולבצע חיובים עד לגובה המשכורת (אינו רשאי לפעול במסגרת חובה - "מינוס"). ראוי לציין כי יש בדבר גם מעין אקט של שיקום המלמד את החייב להתנהל במסגרת יכולתו הכלכלית ולא לצבור חובות חדשים.

הכרזה על החייב כפושט רגל

ביום ה-1 בספטמבר 2013 עדכן נכנסה לתוקפה רפורמה בהליכי פשיטת הרגל. על פי הרפורמה, ככל ועמד החייב בתנאים הקבועים בצו הכינוס, יוכרז כפושט רגל ותאושר תוכנית פרעון אשר תאזן בין זכותו לפתוח דף חדש נקי מחובות (למעט אלו שאינם ברי הפטר) ולחיים בכבוד לבין זכות הנושים לקבל את כספם מהחייב.

הסדר נושים

חייבים אשר ביכולתם לגייס הון מבני משפחה או חברים מעדיפים שלא לפתוח בהליך של פשיטת רגל אלא לנהל משא ומתן עם נושיהם לכיסוי חבותיהם. החייבים מציעים לנושים על פי רוב סכום גבוה יותר מאשר הדיבידנד שיקבלו בסיום הליך פשיטת הרגל. הסכום הגבוה כאמור ומהירות התשלום מהווה תמריץ לנושים להצעה. חשוב לציין כי משא ומתן עם כל נושה בנפרד יכול להתבצע רק בתנאי שהחייב לא מצוי בהליך של פשיטת רגל או איחוד תיקים. ככל שנכנס החייב לאחד משני הליכים אלו שונים הם פני הדברים. אמנם קיימת האפשרות להגעה להסדר נושים בכל שלב בהליכי פשיטת רגל או איחוד תיקים אך אלו מחייבים את הסכמת כלל הנושים ואישור בית המשפט / רשם ההוצאה לפועל להסדר.

הגשת בקשות לקציבת מזונות

אב לילדים אשר חוייב בתשלום מזונות ילדיו ונכנס להליך של פשיטת רגל אינו יכול לשלם מזונות אלא באישור בית המשפט של פשיטת הרגל. על אם הילדים להגיש בקשה מנומקת לקצבת מזונות בתיק פשיטת הרגל של האב. בבקשה המנומקת תציין האם בין היתר את גובה הכנסתה, צורכי וההוצאות השונים על ילדי הצדדים. הבקשה צריכה להיתמך באסמכתאות. בית המשפט של פשיטת הרגל יאזן את צורכי הילדים מול חובותיו האחרים של החייב. יכול וגובה המזונות שיקבע בית המשפט של פשיטת הרגל יהיה נמוך יותר מזה שנקבע בפסק הדין למזונות.

איחוד תיקים

כאשר נפתחים כנגד החייב תיקים מספר ואין הוא יכול לשלם את חובו בכל תיק בנפרד, רשאי הוא לפנות בבקשה ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים מרבית התיקים ולבקש לאחד את תיקיו. לאחר שיגיש שאלון חקירת יכולת (כלכלית) יקבע רשם ההוצאה לפועל האם לאחד את תיקיו וצו תשלומים חודשי. הסכום שיתקבל יתחלק באופן יחסי בין תיקיו השונים של החייב. ההגבלות נגד החייב, למעט יציאה מהארץ, יעוכבו והחייו יוכל לחזור למסלול חיים נורמטיבי.

דיני משפחה

ייצוג בבתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים וכן בהליכי יישוב סכסוך וגישור

עריכת חוזים

עריכת חוזים עסקיים מסחריים בין חברות ישראליות ובין חברות בעולם. כמו כן, בקרה של חוזים וליווי משפטי עד למועד החתימה ואף ביישום החוזה.

ייצוג בערכאות משפטיות

ייצוג בערכאות משפטיות בארץ בסכסוכים עסקיים, הפרות חוזיות וגביה עסקית. למשרדנו ניסיון גם בייצוג משפטי של חברות בינלאומיות לרבות שיתופי פעולה עם משרדי עורכי דין בעולם.

עריכת הסכמי גרושין או פרידה

זוגות רבים משכילים להבין כי ניתן להחליף את המאבק המשפטי בערכית הסכם גירושין. ההסכם יכלול הוראות בדבר הפרידה, חלוקת רכוש משמורת ומזונות ילדים ועוד. אין עוררין כי עריכת הסכם וחתימה עליו בהסכמה מקצרת את הזמן ומפחיתה עלויות. יתרה מכך, לצדדים תמריץ גבוה יתר לכבד הסכם שחתמו עליו מרצונם החופשי מאשר פסק דין שנכפה עליהם. חשוב וראוי לציין כי עורך הסכם הבקיא בדיני משפחה ישקף נאמנה לצדדים את רוח הפסיקה בעניין שיבקשו לכלול בהסכם. לאחר החתימה על הסכם הגירושין יוגש ההסכם לבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. ההסכם יקבל תוקף של פסק דין.

גישור

גישור הוא הליל וולנטרי (מרצון) בו הצדדים מוכנים לשבת ולנהל גישור באמצעות מגשר מוסמך (רצוי גם המוסמך כמגשר לדיני משפחה) במטרה להגיע במהירות ויעילות להסכם גירושין או פרידה. • מזונות ילדים • מזונות אשה • משמורת ילדים • אופוטרופסות • הסכמי ממון זוגות שרוצים למסד את יחסיהם הן במסגרת נישואים או חיים משותפים והמבקשים לשמר את ההון שצברו עד לתחילת חייהם המשותפים יערכו הסכם ממון. הסכם הממון יוגש לאישור בית המשפט ויקבל תוקף של פסק דין. על ידי כך יגנו הצדדים על רכושם וזכויותיהם עליהם עמלו רבות בעברם. כמו במקרה של עריכת הסכם גירושין, אף במקרה זה חשוב כי עורך ההסכם יהיה עורך דין הבקיא בדיני משפחה ורצוי אף מגשר שהרי, תפקידו לסייע לצדדים לגבש הסכם בהסכמה.

חלוקת רכוש

כחלק מהסכם פרידה או גירושין על הצדדים לחלק את רכושם וזכויותיהם. חלוקה זו צריכה להיעשות בזהירות רבה על ידי עורך דין הבקיא בדיני משפחה משום הפרטים עליהם יש לדקדק לאור החקיקה העדכנית והפסיקה באשר לזכויות הצבורות של בני הזוג. כמו כן, ישנם סוגי אוכלוסיות להן זכויות ייחודיו, למשל אנשי הייטק, אשר גם עליהן יש לתת את הדעת. ולבסוף, לעיתים נדרשת הכרעה בשאלת מתי תערך חלוקה לא שוויונית של רכוש.

תביעות שלום בית

ייצוג משפטי בתביעות שלום בית בבית הדין הרבני. 律师 罗恩·阿维特 הינו גם מגשר מוסמך בדיני משפחה דבר שיכול לסייע בפתרון סוגיות סבוכות הכרוכות בחיים המשותפים או הפירוד. • טיפול מידי במקרי אלימות במשפחה ייצוג משפטי בבקשות למתן צו הגנה למניעת אלימות במשפחה במעמד אחד / שני הצדדים בבית המשפט לענייני משפחה כנגד בעל / אישה אלימים. • מניעת הטרדה מאיימת • ייצוג משפטי בבקשות למתן צו הגנה למניעת הטרדה מאיימת במעמד אחד / שני הצדדים בבית המשפט לענייני משפחה כנגד אנשים שאינם בני משפחה.

עריכת צוואות

עריכת צוואות רגילות או צוואות הדדיות בין בני זוג נשואים או ידועים בציבור. עריכת צוואות הינה הליך משפטי רגיש ומורכב המחייב על הקפדה לשונית ומשפטית כאחד. לא פעם למורישים זכויות או רצונות מיוחדים המחייבים מחשבה על האופן בו יחולקו או יצוו ליורשים. • קיום צוואות וירושות קיום צוואות וצווי ירושה אצל רשם הירושות או בית הדין הרבני (הליך מהיר יותר) במקרה בו כל הצדדים נתנו את הסכמתם לסמכות השיפוט. משרדנו מלווה את היורשים החל מהגשת הבקשה וכלה בדיון (ככל שנדרש) ואף בריפוי פגמים והתנגדויות שהוגשו. \ • ניהול עיזבונות • משרדנו מציע שירותי ניהול עיזבון.

דיני נזיקין

• תאונות דרכים • רשלנות רפואית • תאונות עבודה • תביעות בגין נפילות • תביעו נפגעי פעולות האיבה • תביעות כנגד משרד הביטחון

ליווי וייצוג משפטי של חברות

ליווי וייצוג משפטי של חברות הן בהליכי הקמה ופירוק והן במהלך העסקים השוטף בארץ ובעולם

הקמה/פירוק של חברות

הקמה של תאגידים ושותפויות בארץ ובעולם לרבות עריכת תקנון חברה או הסכמי שותפויות, הקצאת מניות, מיזוגים ועוד.

גישור בסכסוכים עסקיים

律师 罗恩·阿维特 הינו גם מגשר עסקי בעל ניסיון בפתרון סכסוכים עסקיים, חלקם אף מורכבים מאד, בארץ ובעולם.

ייצוג נפגעי כתות פוגענית

ליווי וייצוג משפטי של קורבנות כתות ובני משפחותיהם בארץ ובעולם • ייצוג בבתי משפט והרשויות השונות למיצוי זכויות יסוד. • ייצוג קורבנות כתות ובני משפחותיהם בבתי משפט. • תביעות לשון הרע בענייני כתות
Skip to content